Silver /

educatieve game / prototype

Heel wat jongeren geven aan soms depressieve gedachten te hebben. De suïcidecijfers in Vlaanderen behoren tot de hoogste in Europa, en heel wat jongeren ervaren de eerste stap naar een psycholoog of professionele hulpverlener als hoogdrempelig. Het Vlaamse Expertisecentrum Suïcide speelde daarom met het idee voor een app die het zelfvertrouwen van jongeren kan boosten, en hen op helpende gedachten leert focussen. 

Het prototype werd een tower defense-spel dat kinderen leert om helpende gedachten te onderscheiden van denkfouten. Het helpt hen ook om spelenderwijs de verschillende soorten denkfouten van elkaar te onderscheiden.

Het prototype werd getest door 1.200 jongeren in Vlaanderen en geëvalueerd door UGent.

Productie is start eind 2019.

Curious Cats / productie + concept

Create/ development

2020 | Michèle Vanparys | illustrator | info@michelevanparys.com | +32 491 368 018 | GENT