top of page
Screen Shot 2019-10-22 at 19.57.46.png

Silver /
educatieve game / prototype

Client /

Project Silver is een zeer nauwe samenwerking tussen VLESP (Vlaamse Expertisecentrum Suïcide), 

Create Multimedia en Curious Cats /

Het prototype werd ontwikkeld op vraag

(en met de steun) 

van Minister Jo Vandeurzen.

Concept /  Jill Vanparys

Illustratie (prototype) / Michèle Vanparys

Content (prototype) /  Rozemarijn De Keyser

Technische ontwikkeling /  Create

Heel wat jongeren geven aan soms depressieve gedachten te hebben. De suïcidecijfers in Vlaanderen behoren tot de hoogste in Europa, en heel wat jongeren ervaren de eerste stap naar een psycholoog of professionele hulpverlener als hoogdrempelig. Het Vlaamse Expertisecentrum Suïcide speelde daarom met het idee voor een app die het zelfvertrouwen van jongeren kan boosten, en hen op helpende gedachten leert focussen. 

Screen Shot 2019-10-22 at 19.54.20.png

Silver mikt erop om de jongeren verschillende skills aan te leren die cruciaal zijn om je goed in je vel te voelen: wat zijn denkfouten? Hoe herken ik die denkfouten? Hoe herken ik emoties en hoe hanteer ik die? Hoe verhoog ik mijn probleemoplossend vermogen?

We ontwikkelden een prototype met Create Multimedia waarin kinderen leren om helpende gedachten te onderscheiden van denkfouten. Het helpt hen ook spelenderwijs om de verschillende soorten denkfouten van elkaar te onderscheiden. Het prototype wordt werd getest door 1.200 jongeren in Vlaanderen en geëvalueerd door UGent.

Een vervolg staat op stapel in 2021.

suïcidepreventie game
Screen Shot 2019-10-22 at 19.56.56.png
Silver 002.png
bottom of page